Exhibition

<10.19 - 11.1.2016> “Toshiyuki Enoki · Gizan Katoh Exhibition” / Announcement of Exhibition

“Toshiyuki Enoki · Gizan Katoh Exhibition” will be held at Takashimaya Osaka Store Gallery NEXT.